Distributor maziv ESSO a MOBIL

 

Sídlo firmy: Josefův Důl 37; 293 07  Mladá Boleslav  

Spojení :  +420 603-823 918, e-mail: maziva@volny.cz

 

Zásilková služba pro Vás

 

 

( při minimálním odběru 12 litrů oleje)

11.  Ř E Z N É  K A P A L I N Y

Druh Obsah min.oleje (%) Biostabilní Koncentrace Hustota při 20oC ( g/cm3) Přísady EP korozní test IP 287 vyhověl konc. (%)

Specifikace a schválení

Kapaliny s vodou mísitelní - emulgované

 Mobilcut  122

 75 ne 3-8 0,92 ne 3 .
.

Vlastnosti a použití:

Mléčně bílá emulze určená pro široký obsah obráběcích operací a tvrdostí vody

 Mobilcut  151

 45 ano 5-10 0,96 ano 3 .
. Vlastnosti a použití:

Mléčně bílá emulze pro středně až vysoce náročné obráběcí operace, je doporučená také pro obrábění hliníku. Neobsahuje sekundární aminy a chlór..

 Mobilcut  212  20 ano 3-8 1,0-1,1 ne 2 .
. Vlastnosti a použití:

Průsvitná zelená,  částečně syntetická, vysoce biostabilní emulze doporučená pro lehčí až středně náročné obráběcí operace na oceli a slitinách. Doporučena také pro broušení.Vhodná pro centrální systémy

 Mobilcut  232  40 ano 3-10 0,99 ne 2 .
.

Vlastnosti a použití:

Víceúčelová polosyntetická řezná kapalina s dlouhou provozuschopností. Použitá aditiva prodlužují životnost nástrojů a zlepšují povrch výrobků. Kapalina je použitelná pro široký rozsah obráběcích materiálů, je vhodná i pro centrální systémy

 Mobilcut  242  50 ano 2-8 0,99 ano 2 .
.

Vlastnosti a použití:

Mléčně bílá, částečně syntetická emulze pro středně až vysoce náročné obráběcí operace. Doporučena pro široký rozsah materiálů, včetně vysokouhlíkových ocelí, hliníků a jeho slitin. Zaručuje vysokou čistotu stroje.

 Mobilcut  262  30 ano 5-10 0,99 ano 2 .
. Vlastnosti a použití:

Poloprůsvitná zelená, částečně syntetická emulze pro nejtěžší obráběcí operace na korotivzdorných ocelích, slitinách hliníku a titanu. Vhodná také pro operace, kde je původně požadován řezný olej

 Mobilcut 321 0 ano 2-10 1,1 ano 3 .
.

Vlastnosti a použití:

Plně syntetická kapalina, vhodná zejména pro broušení. Může být použita také pro velmi lehké obráběcí operace, kde je hlavním požadavkem chlazení. Velmi odolná proti růstu bakterií a hub.

Kapaliny s vodou nemísitelné

Produkt Viskozitní třída ISO

Viskozita ( mm2/s)

Bod vzplanutí (oC) Bod tuhnutí  (oC) Hustota při 15oC (g/cm3 )

Specifikace a schválení

při 40oC při 100oC
 Mobilmet 423 - 16,1 3,9 184 - 18 0,855 .
 Mobilmet 424 - 23,0 4,9 200 - 18 0,862
 Mobilmet 426 - 34,6 6,2 210 - 30 0,874
 Mobilmet 427 - 43,0 7,0 212 - 15 0,878
.

Vlastnosti a použití:

Univerzální bezchlórové řezné oleje s přísadami zabraňující tvorbě aerosolů, určené pro obráběcí operace běžné až střední obtížnosti. Speciálně vhodné jsou pro automatizované provozy. Lze je používat i jako strojní a hydraulické oleje.

 Mobilmet 443  - 18,4 4,1 180 - 32 0,862 .
 Mobilmet 446 - 34,1 6,1 220 - 27 0,880
 Mobilmet 447  - 47,7 7,5 220 - 32 0,883
.

Vlastnosti a použití:

Univerzální bezchlórové řezné oleje s přísadami zabraňující tvorbě aerosolů, určené pro obráběcí operace běžné až střední obtížnosti a pro těžko obrobitelné materiály. Lze je používat i jako strojní a hydraulické oleje.

 Mobilmet 714  - 20,8 4,3 209 - 20 0,871 .
. Vlastnosti a použití:

Řezný oleje pro obrábění na automatech. Je vhodný pro náročné operace obrábění oceli.

 Mobilmet 734 - 20,5 4,2 200 - 17 0,876 .
. Vlastnosti a použití:

Universální řezný olej pro obrábění oceli na automatech.

 Mobilmet 737  - 40,6 6,4 216 - 9 0,890 .
.

Vlastnosti a použití:

Řezný olej pro náročné operace odvalovacího frézování, protahování a obrábění oceli.

 Mobilmet 762  - 10,4 2,9 159 - 34 0,877 .
 Mobilmet 763 - 18,8 4,2 180 - 35 0,874
. Vlastnosti a použití:

Bezchlórové řezné oleje určené zejména pro vrtání hlubokých děr a obrábění těžko obrobitelných ocelí. Kapalina Mobilmet 762 je vhodná také pro honování kalených a chromniklových ocelí.

 Mobilmet 766  - 34,9 6,1 206 - 30 0,885 .
. Vlastnosti a použití:

Bezchlórový řezný olej určený speciálně pro vysokovýkonné obrábění oceli

 Vacmul 03C  - 4,2 - 130 - 15 0,876 .
.

Vlastnosti a použití:

Bezchlórový řezný olej pro broušení a honování oceli i neřezných kovů, s dobrou schopností sedimentace.

 Vacmul 03D  - 8,3 - 115 - 0,851 .
. Vlastnosti a použití:

Nízkoviskózitní, vysoce aditivovaný řezný olej pro broušení, speciálně určený pro všechny aplikace vyžadující vynikající kvalitu povrchu. Vacmul 03D je doporučen zejména pro ostřední břitů žiletek.

 Vacmul A6  - 24,9 5,0 0,876 - 27 202 .
.

Vlastnosti a použití:

Řezný olej pro náročné operace broušení drážek vrtáků a závitníků. Doporučen firmou E. Junker

 Vacmul EDM 2  - 1,8 2,6 98 - 6 0,762 .
 Vacmul EDM 3 - 2,6 3,5 110 - 0,805
 Vacmul EDM 5  - 3,2 5,7 118 - 18 0,814
. Vlastnosti a použití:

Kapaliny pro elektrojiskrové obrábění s vysokým bodem vzplanutí, neobsahující aromatické příměsi. Jsou odolné proti stárnutí, netvoří úsady, jsopu velmi dobře filtrovatelné

zpět na úvodní stránku

zpět na nabídku průmyslových maziv