Distributor maziv ESSO a MOBIL

   

Sídlo firmy: Josefův Důl 37; 293 07  Mladá Boleslav  

Spojení :  +420 603-823 918,  e-mail: maziva@volny.cz

Zásilková služba pro Vás

( při minimálním odběru 12 litrů oleje)

10. O L E J E   P R O   P L Y N O V É   M O T O R Y

Produkt

Viskozitní třída

SAE

Viskozita

( mm2/s)

Bod

vzplanutí

( oC )

Bod

tuhnutí

( oC )

Hustota

při 15oC

(g/cm3)

Specifikace a schválení

při 40oC při 100oC
 Mobil Pegasus 1 15W-40 94,0 13,0 238 < - 54 0.847 Waukesha, CAT, MAN, MWM Deutz, Superior
. Vlastnosti a použití:

Syntetický olej pro plynové, vysoce výkonné spalovací motory, vhodný pro delší výměnné intervaly. Dobrá startovatelnost i za teplot hluboko pod bodem mrazu. Hodnota TBN cca 6,5, obsah sulf. popela 0,5% hmot.

Mobil Pegasus SHC  5W-30 58.0 11.0 224 < - 50 0.861 API CD/SF, MAN
.

Vlastnosti a použití:

syntetický olej na bázi PAO s vynikajícími detergentně disperzními vlastnostmi. Je určen pro vysokovýkonné plynové spalovací motory, pracující za těžkých provozních podmínek ( přeplňované motory, plyny s vysokým obsahem síry, kyselinové páry). Dobrá startovatelnost za nízkých teplot. Hodnota TBN  cca 6, obsah sulf. popela 1% hmot.

Mobil Pegasus 100/30 30 85.0 10.0 238 - 12 0.882 Dresser Rand, Clark, INGERSOLL-R.( I, II, III,)CAT, Cooper,Waukesha,

Mobil Pegasus 801

( Mobil Pegasus 100/40 )

40 132.0 13.5 249 - 12 0,887
.

Vlastnosti a použití

Oleje s nízkým obsahem popela, určené pro spalovací motory na zemní plyn a ostatní plyny a nízkým obsahem síry. Hodnota TBN cca 2,6, obsah sulf. popela 0,13 % hmot.

 Mobil Pegasus 705

( Mobil Pegasus 480 )

40 122,0 13,2 249 < -15 0,890 Waukesha, Jenbacher, MWM Deutz, Warlsila, White Superior a Pielstick, ČKD Hořovice, ČKD H.Králové, Dorman, MAN, CAT NGEO,
. Vlastnosti a použití:

Vysoce kvalitní olej pro středně a vysokootáčkové plynové  spalovací motory, pracující za těžkých provozních podmínek. Hodnota TBN cca 5,3, obsah sulf. 0,5% hmot.

 Mobil Pegasus 710

( Mobil Pegasus 489 )

 40 121,0 13,0 250 < - 15 0.896 MAN, Ruston, Mirrless, CAT, Waukesha, Jenbacher, ČKD Hořovice,
.

Vlastnosti a použití:

Olej pro přeplňované plynové spalovací motory, vhodný také pro atmosférické motory spalující agresivní plyny, např. kyselinové páry, kalový plyn, bioplyn, skládkový plyn, nebo pro smíšený provoz s vícedruhy paliva. Hodnota TBN cca 6,7, obsah sulf. popela 1% hmot.

 Mobil Pegasus 605

( Mobil Pegasus 426 )

 40 126.0 13.0 255 < -15 0.892 CAT, Jenbacher, MWM Deutz,
.

Vlastnosti a použití:

Vysoce kvalitní olej pro plynové motory.Vysoce účinné detergentní a disperzní přísady zajišťují vynikající čistotu motoru. Dobrá ochrana proti korozi . Hodnota TBN 6,5, obsah sulf,. popela 0,5% hmot.

 Mobil Pegasus 610

( Mobil Pegasus 446 )

 40 131.0 13.0 257 < -15 0.889 Waukesha, Jenbacher, ČKD Hořovice, Dorman,
.

Vlastnosti a použití:

Speciální olej pro plynové spalovací motory, používající jako palivo extrémně agresivní plyny ( např. kalový nebo skladový plyn apod.). Olej vykazuje vysokou hodnotu TBN cca 11 a dobrou retenci TBN, obsah sulf. popela 1% hmot.

 Mobil Pegasus 805  40 130.0 13.5 265 -10 0.891 CAT, Waukesha, Warlsila, Perkins, Dorman
.

Vlastnosti a použití:

Nový vysoce kvalitní olej se středním obsahem sulfátového popela ( 0,5 = hmot ) určený pro motory spalující zemní plyn. Základové oleje zaručují vysokou teplotní, oxidační a nitrační stabilitu, která spolu s detergentně disperzními vlastnostmi minimalizuje vznik úsad. Olej umožňuje prodloužení intervalů výměn náplně a zvyšuje životnost motoru.

zpět na úvodní stránku

zpět na nabídku průmyslových maziv