Distributor maziv ESSO a MOBIL

 

   

 

Sídlo firmy: Josefův Důl 37; 293 07  Mladá Boleslav  

Spojení :   +420 603-823 918,  fax  +420 487 872 059;  e-mail: maziva@volny.cz

Zásilková služba pro Vás

( při minimálním odběru 12 litrů oleje)

 

 

 

11. K o n z e r v a č n í  k a p a l i n y

 

Produkt

Viskozitní třída

ISO VG

Viskozita

( mm2/s)

Bod

vzplanutí

( oC )

Bod

tuhnutí

( oC )

Hustota

při 15oC

(g/cm3)

Specifikace a schválení

při 40oC při 100oC
 Mobilarma 524 100  106.0 11.8 220 - 20 0.891 API CC, PX 109, MTU 1061/8, MB 225.3, MIL-L-21260A, typ 1
  Vlastnosti a použití:

Konzervační olej pro vnitřní konzervaci spalovacích motorů a převodovek. Umožňuje i krátkodobou činnost zařízení

 Mobilarma 633  100 100 - 38 - 0893 .
  

 

Vlastnosti a použití:

Konzervační kapalina na bázi bitumenu a rozpouštědla určená pro dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových prvků a konstrukcí.

 

Druh

Viskozita základového oleje (mm2/s) 

Zpevňovadlo NLGI třída Penetrace při 25o C 10-1mm Bod skápnutí (o C )

Specifikace a schválení

 Mobilarma 798

       25        (při 100o C )

petrolatum 5 140 60  
 

Vlastnosti a použití:

Polotekutý konzervační prostředek na bázi selektivně rafinovaných uhlovodíků a zpevňovadla určený speciálně pro protikorozní ochranu ocelových lan. Je odolný proti působení kyselin, zásad a sladké i slané vody.

 

 

Druh Síla filmu  (ųm ) Neodpařitelný zbytek (%) Doba sušení 20o C (min) Hustota při 15o C (g/cm3) Vydatnost m2/l Doba ochrany ( měsíce) Specifikace a schválení
kryté nekryté
 Mobilarma DW  0,3 3,0 60 0,80 180 1/2 nedop.  
 Mobilarma ST 0,8 10,5 90 0,81 140 3 nedop.
 Mobilarma MT  1,5 17,5 90 0,81 120 9 3/nedop.
 Mobilarma LT 8,0 31,0 240 0,82 38 24 12/6
 Mobilarma SF 5,0  bez rozpouštědla - 0,88 200 9 3/nedop.
  Vlastnosti a použití:

Konzervační prostředky vyrobené nejnovější technologií. Po aplikaci odstraní veškeré stopy vlhkosti z povrchu a po odpaření rozpouštědla ( kromě typu Mobilarma SF ) je  povrch chráněn různými druhy filmů. Aplikují se ponorem, postřikem nebo se natírají štětcem. Prostředky jsou určeny pro vnitřní i vnější konzervaci ocelových dílců, strojních částí a mechanismů.

zpět na úvodní stránku

zpět na nabídku průmyslových maziv