Distributor maziv ESSO a MOBIL

Sídlo firmy: Josefův Důl 37; 293 07  Mladá Boleslav  

Spojení :  +420 603-823 918, e-mail: maziva@volny.cz

 

Zásilková služba pro Vás

 

 

( při minimálním odběru 12 litrů oleje)

4.  O L E J E   P R O  C H L A D Í C Í  K O M P R E S O R Y

Produkt

Viskozitní třída

ISO VG

Viskozita

( mm2/s)

Bod

vzplanutí

( oC )

Bod

tuhnutí

( oC )

Hustota

při 15oC

(g/cm3)

Specifikace a schválení

při 40oC při 100oC
 Gargoyle Artic Oil 155 32 31,0 4,4 189 - 42 0,905 DIN 51503 KAA/KC/KE

Gargoyle Artic 300: ČKD Choceň

Gargoyle Artic Oil C Heavy 46 43,9 5,7 205 - 38 0,895
Gargoyle Artic Oil 300  68 64,0 6,5 208 - 36 0,910

Vlastnosti a použití:

Ropné selektivně rafinované oleje určené pro pístoví a šroubové chladící  kompresory. Mají vynikající chemickou stabilitu, nízkou odparnost a výbornou tekutost za nízkých teplot. Jsou použitelné pro chladiva jako čpavek ( R717), oxid uličitý, R12 a R22.

 Mobil EAL Artic 15  15 15,0 3,6 237 < - 54 0.998 DIN 51 503 KD

Schválena většinou významných výrobců chladírenských zařízení

 Mobil EAL Artic 22  22 24.0 4.7 245 < - 54 1.002
 Mobil EAL Artic 32  32 32.0 5.5 245 - 54 0.993
 Mobil EAL Artic 46 46 46.0 6.9 251 - 51  0.975
 Mobil EAL Artic 68  68 63.0 8.3 254 - 43 0.971
 Mobil EAL Artic 100 100 97.0 10.7 268 - 37 0.967
 Mobil EAL Artic 150  150 146.0 13.9 270 - 27 0.960
 Mobil EAL Artic 220 220 226.0 18.5 290 - 24 0.964

Vlastnosti a použití:

Plně syntetické oleje na bázi polyesterů, určené pro kompresory chladících zařízení. Oleje se vyznačují vysokou chemickou a oxidační stálostí a velmi nízkým bodem tuhnutí. Jsou doporučené pro všechna chladiva typu flurovaných uhlovodíků (HFC), a to zejména pro chladivo R 134a, které nenarušuje ozonovou vrstvu. Dále jsou určené pro chladiva R23, R125, R 402A, R 402B, R 404A, R 407C, R 410B.

 Mobil EAL Artic 22 CC

22

22,0 4,9 245 < - 54 0,990 DIN 51503 KD; Copeland,

Vlastnosti a použití:

Plně syntetický olej na bázi polyesterů vycházející z ucelené řady Mobil EAL Arcic. Je určen speciálně pro chladící kompresry COPELAND

 Mobil EAL Artic SHC 224  32 29,0 5,6 245 < - 54 0,827 DIN 51 503 KAA/KC/KE

USDA H1; 

Gargoyle Artic SHC 226E;ABB Stal, Sabroe,

Schváleno většinou významných výrobců chladících zařízení

 Mobil EAL Artic SHC 226 68 68,0 10,0 245 < - 45 0,834
 Mobil EAL Artic SHC 226 E  68 66,0 10,0 266 < - 45 0,833
 Mobil EAL Artic SHC 228 100 95,0 13,7 250 < - 45 0,838
 Mobil EAL Artic SHC 230 220  209,0 25,0 270 < - 45 0,846
 Mobil EAL Artic SHC 234 - 399,0 40,0 285 < - 45 0,850

Vlastnosti a použití:

Plně syntetické oleje na bázi PAO s vynikajícími  nízkoteplotními vlastnostmi. Jsou určeny pro pístové chladící kompresory pracující za velmi vysokých teplot a pro systémy s velmi nízkou teplotou ve výparníku. Vyznačují se vynikající chemickou stabilitou zabraňující vzniku úsad. Vysoký přirozený viskozitní index a vynikající mazací schopnosti snižují energetickou náročnost a opotřebení kompresorů. Oproti běžným olejům umožňují prodloužení intervalu výměn . Oleje jsou určeny pro chladiva R11, R12, R13, R22, R123, R114, R502 a R 717

 Gargoyle Artic SHC 326  68 61,0 8,5 211 - 54 0,850 DIN 51503 KAA

Vlastnosti a použití:

Syntetický olej na bázi PAO a alkylbenzenů určený pro chladící kompresory s náplní čpavku ( R717), vyžadující vynikající teplotní a oxidační stabilitu a nízkou odparnost.

 Gargoyle Artic SHC 424  32 32,0 4,5 157 - 39 0,864 DIN 51503 KAA/KC/KE
 Gargoyle Artic SHC 426 68 69,0 6,5 176 - 39 0,867
 Gargoyle Artic SHC 427 100 100,0 7,5 195 - 33 0,868

Vlastnosti a použití:

Syntetické oleje na bázi alkylbenzenů, učené pro chladírenské kompresory pracující s chladivy R 401A, R 401B, R 401C, R 124 a R502

zpět na úvodní stránku

zpět na nabídku průmyslových maziv